Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Kluczowi przedstawiciele sektora budownictwa spotkają się na Kongresie Budownictwa Polskiego w Poznaniu!

Podziel się

Branża budowlana zmaga się obecnie z wieloma wyzwaniami. Skutki pandemii, dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, zmiany prawne i podatkowe - to tylko niektóre wyznaczniki niepewności w tym sektorze. Do powyższych niedogodności dochodzą już odczuwalne konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Co czeka rynek budowlany w najbliższej przyszłości? O tym rozmawiać będą uczestnicy Kongresu Budownictwa Polskiego!

Kongres Budownictwa Polskiego to dwudniowe spotkanie kluczowych przedstawicieli sektora budowlanego i branż towarzyszących, poświęcone tematyce budownictwa i infrastruktury w obecnej dekadzie, obejmujące cykl wykładów i debat z udziałem liderów największych firm, naukowców, praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej. W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. w Poznaniu uczestnicy wydarzenia dyskutować będą o głównych problemach i wyzwaniach polskich firm z sektora budownictwa, tj. waloryzacji, zagrożeniach kumulacji robót budowlanych, nadzwyczajnym wzrostom cen materiałów budowlanych i paliwa, kryzysowi na rynku pracy czy ograniczeniu finansowania inwestycji. Omówione zostaną strategiczne kierunki rozwoju branży budowlanej w Polsce w kontekście ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia. Tegorocznej, pierwszej edycji Kongresu Budownictwa Polskiego przyświeca motyw przewodni: „Co należy w branży budowlanej zmienić, aby działać i budować sprawniej?”.

- „Bez wątpienia najbliższe lata to okres sporego niepokoju i wielu wyzwań, jakie staną przed branżą. Prócz znaczących środków, na które patrzymy z optymizmem, a które zaplanowano na szeroko zakrojone inwestycje w energetykę, kolejnictwo czy infrastrukturę transportową, przed nami także okres istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju. Mowa chociażby o permanentnym braku wykwalifikowanych kadr, a obecnie dodatkowym odpływie rąk do pracy z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę. Jeśli dodać do tego zaostrzanie unijnych norm, związanych z ochroną środowiska naturalnego, czy wciąż szeroko dyskutowaną technologię BIM, widzimy, że w branży budowlanej dzieje się aż nadto dużo. Chcąc rozmawiać o tym w gronie najwybitniejszych specjalistów w Polsce, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP organizują Kongres Budownictwa Polskiego, który odniesie się do wyzwań i szans, jakie mogą się z nich narodzić. Nadrzędnym celem Kongresu jest wypracowanie wspólnych stanowisk w strategicznych dla sektora obszarach oraz wskazanie największych zagrożeń i działań, które mają im zapobiec.” – podkreśla Dariusz Muślewski z Grupy MTP, współorganizator Kongresu Budownictwa Polskiego.

Główne obszary tematyczne

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace  Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. podejmowane będą tematy: DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO (paneliści m.in: Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP; Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA; Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny i v-ce Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich), EKONOMIA I FINANSE (paneliści m.in.: Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu Strabag sp. z o.o.; Radosław Kwiecień, Członek Zarządu BGK; Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE), RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE (paneliści m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu Fakro sp. z o.o.). W środę, 13 kwietnia br. głównymi zagadnieniami będą: BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE (paneliści m.in.: Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA; Włodzimierz Mucha, V-ce Prezes Zarządu PSE SA; Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA; Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE (paneliści m.in: Radosław Borkowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Somfy; Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej; Kamil Marjanek, Dyrektor Zarządzający Foamax Polska), ENERGIA I ŚRODOWISKO (paneliści m.in: Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA; Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu JT SA. Ponadto, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Ukrainie i ich wpływ na kondycję branży budowlanej, w każdej sesji Kongresu znajdą się odniesienia do potencjalnych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla polskich przedsiębiorstw.

- „Dwa dni, sześć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie tylko największe problemy sektora budownictwa, ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej” – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W gronie deweloperów, generalnych wykonawców, inwestorów i liderów rynku w trakcie trwania Kongresu Budownictwa Polskiego prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki – budownictwie kubaturowym i przemysłowym, drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym, energetycznym i OZE oraz komunalnym.

Organizatorzy Kongresu: Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP zapewniają, że nadchodzący Kongres będzie wyjątkowym wydarzeniem. Oba podmioty od lat integrują przedsiębiorców i wspierają rozwój polskich marek, tak na rodzimym, jak i na zagranicznych rynkach. Kongres Budownictwa Polskiego to nie tylko miejsce służące debacie nad kierunkiem rozwoju branży budowlanej, lecz także – spotkań, wymiany myśli i nawiązywania długofalowych relacji.

***

Program Kongresu Budownictwa Polskiego: https://kongresbudownictwa.eu/pl/dla-uczestnikow-kongresu/wazne-informacje/program-kongresu-budownictwa-polskiego/

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach od 12 do 13 kwietnia 2022 r. w Sali Ziemi w Poznań Congress Center.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.kongresbudownictwa.eu. 

Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP.

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: Prezydent Miasta Poznania oraz PARP

Partnerami Strategicznymi są: Budimex oraz PORR.

Partnerami głównymi są: Fakro, Foamax, Keller, PSE, Somfy, Strabag, kancelaria JDP.

Partnerami są: Layher, Novoferm, Saferoad, Softwareone.