Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Nowe przywództwo i wsparcie strategiczne w EPPA: Kierowanie przyszłością zrównoważonego rozwoju PVC

Podziel się

Europejskie stowarzyszenie profili PVC (EPPA) odbyło swoje doroczne walne zgromadzenie w Lyonie, witając nowe kierownictwo i podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju w branży PVC. Zgromadzenie, które odbyło się po głośnej konferencji EPPA-SNEP w sprawie dekarbonizacji, było centralnym punktem dialogu strategicznego i propagowania polityki. EPPA zapowiada także swoje zaangażowanie w najbliższej edycji targów BUDMA i Windoor-tech.

Konferencja EPPA-SNEP, której tematem przewodnim była „Dekarbonizacja: postęp w gospodarce o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej”, przygotowała grunt pod szczegółowe dyskusje z udziałem wybitnych urzędników UE, w tym przedstawicieli wyższego szczebla, takich jak pan Mattia Pellegrini z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska i Pau Garcia Audi z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Ich udział podkreślił wysoki poziom konferencji i wzmocnił zaangażowanie branży w gospodarkę o obiegu zamkniętym i efektywność energetyczną, wyznaczając kierunki przyszłej strategii EPPA.


Podczas Walnego Zgromadzenia stowarzyszenie świętowało inaugurację Götza Schmiedeknechta z Salamander na nowego Prezesa i Christiana Fischera z Schüco na Wiceprezydenta. Zgromadzenie wyraziło także wdzięczność ustępującemu Prezydentowi Alexandrowi Franke, którego kadencja przyniosła znaczący postęp w zakresie rzecznictwa i poszerzenie obecności EPPA o oddziały krajowe, takie jak EPPA Deutschland i EPPA Polska. Franke skomentował: „Przewodnictwo EPPA przez okres tak ważnych wydarzeń było zaszczytem. Nasze wysiłki na rzecz doskonalenia zrównoważonych praktyk są obecnie mocno ujęte w programie UE i jestem przekonany, że nowe kierownictwo będzie nadal realizować naszą misję. "


Utworzenie EPPA France uznano za strategiczne posunięcie mające na celu wzmocnienie promocji stowarzyszenia na poziomie krajowym, uzupełnienie istniejących oddziałów i ułatwienie bardziej lokalnego zaangażowania i wpływu na politykę.


Zastanawiając się nad przyszłością, Prezydent Schmiedeknecht podzielił się swoją wizją: „Spostrzeżenia zdobyte podczas naszej konferencji i wytyczne naszego Walnego Zgromadzenia dały nam jasny mandat do wspierania ciągłego wzrostu. EPPA skoncentruje się na kształtowaniu programu UE w celu wspierania wdrażania zrównoważonych praktyk w branży".

 

Tegoroczne wydarzenia nie tylko wzmocniły rolę EPPA jako lidera zrównoważonych praktyk branżowych, ale także położyły podwaliny pod nowe inicjatywy strategiczne, które zwiększą wpływ stowarzyszenia w nadchodzących latach.

 

EPPA zapowiada także swoje zaangażowanie w najbliższej edycji targów BUDMA i Windoor-tech. W roku 2023 dużym zainteresowaniem podczas targów WINDOOR-TECH cieszyła się  konferencja pt. "Profile okienne z PCW i ich łańcuch wartości kluczem do ochrony klimatu i rozwoju biznesu. Stowarzyszenie EPPA dla branży okiennej w Polsce i Europie". Intencją organizatorów wydarzenia było przedstawienie kierunków działania w celu maksymalizacji recyklingu produktu jakim jest okno całym procesie cyklu życia, jak również określenie operacyjne wykorzystania okien demontowanych podczas renowacji budynków i wstawiania nowych energooszczędnych okien.

Trwają pracę nad programem kolejnej edycji wydarzenia.

Zapraszamy na targi WINDOOR-TECH i BUDMA już 11-14 lutego 2025!