Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Polska światowym liderem w eksporcie okien i drzwi

Podziel się

W okresie członkostwa Polski w UE eksport produktów stolarki budowlanej zwiększył się prawie 10-krotnie do blisko 3 mld EUR w 2021 r. Według statystyk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, udział całej branży w światowym eksporcie tego typu wyrobów wyniósł 16,1 proc. i był o 1,54 pkt. proc. większy niż w roku poprzednim i o 2,4 pkt. proc. niż w 2019 r., czyli w okresie przed pandemią.

W 2021 r. Polska była światowym liderem w eksporcie okien z tworzyw sztucznych oraz drewnianych osiągając odpowiednio 36,2 proc. i 28 proc. udział w światowym eksporcie. Ponadto była wiceliderem, po Chinach, w eksporcie aluminiowych okien i drzwi z udziałem 9,2 proc. oraz trzecim, po Chinach i Brazylii, eksporterem drzwi z drewna z udziałem 8,3 proc., a także ósmym na świecie dostawcą stolarki z żeliwa lub stali z udziałem 4,1 proc.

2021 rokiem wzrostów

Według danych GUS, w 2021 r. wartość eksportu stolarki z Polski wzrosła o 24 proc. r/r, zaś jej udział w polskim eksporcie wyniósł 1 proc. Najważniejszą pozycją towarową były drzwi i okna oraz ich ramy i progi drzwiowe z tworzyw sztucznych, których dostawy stanowiły aż ponad 50 proc. eksportu branży i wyniosły łącznie ok. 1,5 mld EUR, aż o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Istotnymi kategoriami wyrobów były także okna z drewna oraz okna i drzwi z aluminium – wartość ich eksportu wyniosła odpowiednio: 584,4 mln EUR (wzrost o 11 proc. r/r) i 414,2 mln EUR (wzrost o 27 proc.). Największy wzrost odnotowano w przypadku drzwi drewnianych – o 34 proc. do kwoty 328,7 mln EUR.

Niemcy kupują 35% okien i drzwi

Najważniejszymi rynkami zbytu dla stolarki budowlanej z Polski są państwa UE, a także Wielka Brytania i USA. Największym unijnym nabywcą są Niemcy, które w 2021 r. zakupiły: 35 proc. okien i drzwi z tworzyw sztucznych, ponad 25 proc. drzwi i okien z drewna i aluminium. Z pozostałych państw UE ważnymi odbiorcami były także: Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja i Szwecja, jednak ich udziały w poszczególnych grupach towarowych były zdecydowanie mniejsze.

Ten rok też rekordowy

Początek 2022 r. przyniósł kolejne rekordowe wyniki eksportu stolarki. Według danych GUS, jego wartość w I kwartale wyniosła ok. 867 mln EUR, czyli o 34 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Część tego wzrostu wynika ze znaczącej zmiany cen jednak są to i tak zaskakująco dobre wyniki.

Szanse i zagrożenia

Przed przedsiębiorcami piętrzą się wyzwania: wysoka inflacja, niedobory surowców i półproduktów, problemy transportowe, spowolnienie gospodarcze oraz prawdopodobny spadek popytu na dobra trwałe. Wyzwaniem jest także utrzymanie zatrudnienia i konkurencyjności produkcji. Szansą dla branży są natomiast programy termomodernizacji, m.in. w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, które będą wspierać koniunkturę na wyroby budowlane, w tym na nowoczesne dźwiękoszczelne i energooszczędne okna i drzwi.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny