Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Recykling okien - wspólna sprawa

Podziel się

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) nawiązuje współpracę z EPPA europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z twardego PCV i związanych z nimi produktów budowlanych. Głównym celem współpracy są wspólne działania na rzecz szeroko pojętej promocji recyklingu.

Fala renowacji to kluczowa inicjatywa dla branży stolarki okiennej. Stanowi ona element strategii Europejskiego Zielonego Ładu, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wymiana stolarki okiennej jest istotnym elementem renowacji energetycznej budynków. Dzięki wymianie okien można z zaoszczędzić ponad 15% całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie istniejących europejskich zasobów budowlanych. W ciągu najbliższych lat liczba starych okien, przeznaczonych do wymiany wzrośnie, a fala renowacji ma zachęcać do ich demontażu. Wiąże się to z powstaniem odpadów budowlanych. Aby zachować ciągłość obiegu zamkniętego i aby nie dopuścić ani do utraty surowca ani do składowania okien na wysypisku, powstała inicjatywa opracowania strategii recyklingowej, tak, by okna te zostały poddane recyklingowi i ponownie wprowadzone do nowych okien. Działania takie podjęło Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Systemów Okiennych z PCV EPPA, z siedzibą w Brukseli i wdrożone do oddziałów europejskich, w tym do EPPA Polska. Do inicjatywy dołączył również Związek POiD, zrzeszający producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki otworowej.

Obie organizacje podpisały list intencyjny, w którym deklarują m.in. transfer interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie recyklingu PCV pochodzenia okiennego, wspólny wkład w ochronę środowiska poprzez szerzenie wiedzy na temat recyklingu, promowanie recyklingu stolarki jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego oraz wsparcie merytoryczne programów społecznych, realizowanych w ramach działalności organizacji.

Recykling okien z demontażu

W tym roku Polska dołącza do wyjątkowego grona państw prowadzących ekonomię zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania odpadami PCV pochodzenia okiennego i drzwiowego. Obecnie w całej Europie zainstalowanych jest około 650 milionów okien PCV, a każdego dnia w UE przy wymianie okien powstaje ponad 2000 ton odpadu PCV pochodzącego z demontażu stolarki okiennej i drzwiowej. PCV jest trwałym tworzywem, który dzięki swojemu składowi chemicznemu oraz właściwościom pozwalającym na ponowny recykling może być użyty co najmniej 7 razy w celu produkcji kolejnych okien. Dlatego tak istotne jest tworzenie zapleczy do odzyskiwania surowców. Projekt zainicjowany przez EPPA, ma za zadanie wsparcie branży okiennej na płaszczyźnie odbioru i recyklingu starej stolarki otworowej pochodzącej z demontażu. Planowane są działania w celu aktywowania punktów zbiórki okien, żaluzji i drzwi w całej Polsce, aby w następnej kolejności wykorzystać je do wytworzenia regranulatów PCV i do ponownego wykorzystania. Ważnym elementem tego projektu będą wspólne działania organizacji w celu uzyskania dofinansowania do kosztów recyklingu okien, w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Budujesz dla pokoleń

Związek POiD łączy współpracę ze Stowarzyszeniem EPPA również w ramach programu społecznego Dobry Montaż. Kampania, nieprzerwanie od 7 lat promuje zasady fachowego montażu, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wyrobów stolarki otworowej. W 2020 roku projekt został zmodyfikowany pod kątem promocji programu Czyste Powietrze, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie na termomodernizacje budynku, w tym na wymianę starych, nieszczelnych okien, drzwi i bramy garażowej. Akcja realizowana pod hasłem „Wymień stolarkę z dobrym montażem”, dotarła do blisko 10 milionów odbiorców. We wrześniu rusza nowa odsłona akcji, wzbogacona o aspekty poświęcone ekologii. Dobry Montaż staje się społeczno/ekologicznym projektem Dobry montaż - Budujesz dla pokoleń”, który ma na celu podkreślanie wagi rozwiązań energooszczędnych i ich wpływie na minimalizacje CO2 do środowiska, ale także zwrócenie uwagi na tematy związane z odzyskiwaniem surowców w myśl gospodarki w obiegu zamkniętym. Stowarzyszenie EPPA, posiadając wieloletnie doświadczenie, ekspercki potencjał i utrwaloną pozycję w zakresie inicjatyw recyklingu w Europie, będzie odgrywał w projekcie rolę Partnera Merytorycznego.

POiD - Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) to największa organizacja skupiająca działających w Polsce producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej. Związek POiD kreuje rozwój branży w otoczeniu liderów – rzetelnych podmiotów, które łączy profesjonalizm i wspólne cele. Związek POiD wytycza nowe kierunki rozwoju reprezentowanego przez siebie sektora, stawia na nowoczesne rozwiązania i integruje środowisko. Zapewnia swoim członkom wiarygodne informacje, promocję i wsparcie, a także reprezentuje ich w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

EPPA - Europejskie stowarzyszenie branżowe producentów systemów profili okiennych z twardego PCV i związanych z nimi produktów budowlanych (EPPA), z siedzibą w Brukseli, reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską oraz jest wspólną platformą dla krajowych działań w zakresie technologii okien z PCV, recyklingu, ochrony środowiska i public relations.

Źródło: POID