Dziękujemy! Do zobaczenia w 2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Rok 2020 ze wzrostami dla „mieszkaniówki”

27.01.2021 09:54:18

Podziel się

Jak pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego budownictwo mieszkaniowe, pomimo pandemii, zanotowało w 2020 roku wzrosty. Oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła także liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Więcej oddanych mieszkań
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2020 r. oddano do użytkowania 222,0 tys. mieszkań, tj. o 7,0% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań - o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 74,1 tys. mieszkań, tj. o 7,1% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,4%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 498 wobec 2 167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 570 wobec 4 597).
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m2, czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5m2.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanymW 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (171,6 tys., wzrost o 2,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (101,6 tys., wzrost o 5,0%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań. Mniej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano, w porównaniu do poprzedniego roku, w budownictwie spółdzielczym (1 171 mieszkań wobec 1 364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 585 wobec 2 996).

Mniej rozpoczętych budów
Według GUS spadki widoczne są jedynie wliczbie rozpoczętych budów. W 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 130,2 tys. mieszkań (o 8,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 90,3 tys. zachowując poziom ubiegłoroczny; łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 638 mieszkań wobec 2 058) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 887).


Górą Mazowsze i Wielkopolska
W 2020 roku najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania, a także na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 47,0 tys., 45,5 tys. i 40,6 tys.) oraz wielkopolskim (22,4 tys., 28,9 tys. i 22,3 tys.).

 

Źródło danych: GUS