Do zobaczenia 12-15.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Rok 2021 rokiem wyzwań dla branży stolarki otworowej

08.10.2020 11:04:55

Podziel się

Z dniem 1. stycznia 2021 wchodzi w życie prawo zaostrzające przepisy o energooszczędności budynków. Jest to pokłosie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2010.

Nowe prawo wymusza dążenie do budynków pasywnych i zeroenergetycznych, czyli samowystarczalnych i niewymagających dużego poboru energii. 

Branża okienna i drzwiowa będzie musiała odpowiedzieć na nowe normy, wdrażając technologie gwarantujące odpowiedni poziom współczynnika U (przenikania ciepła). W przypadku okien fasadowych wynosić on będzie 0,9 W/m2K, a w przypadku okien dachowych: 1,1 W/m2K. 

Niestety, obowiązek sprawdzenia, czy parametry są spełnione, będzie spoczywał na inwestorze. I to on finalnie odczuje zmianę, gdyż uszczupli ona jego budżet. 

Nowe prawo ma przynieść korzyści przede wszystkim dla środowiska. Rozwój technologiczny zatem będzie swoistym symptomem odpowiedzialnej polityki firmy.

Źródło: POID