Dziękujemy! Do zobaczenia w 2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Unia Polskich Przedsiębiorców partnerem WINDOOR-TECH

Podziel się

Do grona partnerów targów WINDOOR-TECH dołączyła Unia Polskich Przedsiębiorców, społeczna organizacja małych i średnich przedsiębiorców, która stanowi reprezentację polskiego, małego i średniego kapitału tak by głos polskich przedsiębiorców był słyszalny w debacie społecznej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa polskiej gospodarki. To dzięki nim miliony Polaków znajduje zatrudnienie, a budżet państwa uzyskuje większość wpływów budżetowych.

Unia Polskich Przedsiębiorców  jest inicjatywą wspierającą rozwój biznesu
w Polsce, a także prowadzącą szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-informacyjną.

W gronie członków znajdują się m.in. firmy z branży stolarki budowlanej.

Unia Polskich Przedsiębiorców dołączyła do grona partnerów branżowych targów WINDOOR-TECH 2023.

Więcej informacji:

www.uniapolskichprzedsiebiorcow.pl