Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Warunki Techniczne 2021 - można mówić o sukcesie!

30.11.2020 12:18:16

Podziel się

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii postanowiło przychylić się do jednego z postulatów wypracowanych przez branżę.

Od nowego roku w życie wchodzą przepisy o warunkach technicznych, jakie muszą spełniać budynki. Ze względu na budzące kontrowersje niektóre zapisy, związała się branżowa koalicja, która zaproponowała projekt nowelizacji rozporządzenia, zakładający wprowadzenie przepisu przejściowego, pozwalającego stosować dotychczasowe normy energetyczne do spraw wszczętych i niezakończonych przed końcem bieżącego roku, czego nie uwzględniała wersja oryginalna. Dzięki tej zmianie wszystkie wnioski złożone przez inwestora w bieżącym roku, będą procedowane na starych zasadach, niezależnie od czasu, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Dotychczasowy projekt nowych przepisów powodował ryzyko nierównego traktowania stron, niebędące zależne od działań inwestora, a od trwania postępowania administracyjnego. Tłumacząc dokładniej - dwóch inwestorów składających wniosek w jednym terminie mogłoby podlegać różnym normom energetycznym. Taka sytuacja zmuszałaby do kosztownych i czasochłonnych zmian w projekcie, które musiałyby być pokryte przez inwestora powodując pewnego rodzaju niesprawiedliwość przepisów.

Intensywne starania koalicji stowarzyszeń ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi na czele przekonały twórców przepisów, czego skutkiem jest ich uzupełnienie. Mamy nadzieje, że ten zapis jest sygnałem do spełnienia kolejnych postulatów reprezentantów branży budowlanej z organami ustawodawczymi czego skutkiem będą kolejne poprawki, które ograniczą min. dalsze zaostrzanie parametrów izolacyjnych dla przegród zewnętrznych w tym stolarki otworowej dla której zapisy w Polsce będą jednymi z najbardziej rygorystycznych w Europie – mówi Paweł Wróblewski dyrektor zarządzający POiD. W tym celu Związek POiD wspólnie z Polskim Związkiem Firm Developerskich przygotowuje się do debaty z przedstawicielami rządu, która wkrótce odbędzie się na łamach „Rzeczpospolitej”.

Treść projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250.