Do zobaczenia 11-14.02.2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Związek POiD podsumowuje rok 2022

Podziel się

Kongres Stolarki Polskiej, Dobry Montaż, Monteriada to hasła, które na stałe wpisały się do najważniejszych inicjatyw branży stolarki otworowej. Każde z tych pojęć wiąże się z szeroko zakrojonymi działaniami Związku POiD, takimi jak wsparcie programów termomodernizacji, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, zwiększanie zasobów rynku pracy, które ostatecznie mają na celu konsolidować, wspierać i rozwijać branżę. Związek POiD, patron branżowy targów WINDOOR-TECH podsumowuje mijając rok już planując swoje najbliższe aktywności m.in. na targach BUDMA 2023.

Podczas posiedzenia Rady Związku POiD oraz spotkania wigilijnego, w którym udział wzięli przedstawiciele firm członkowskich, sympatycy Związku oraz dziennikarze 2 grudnia podsumowano mijający rok 2022. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie odznaczeń dla wieloletnich działaczy Związku: Janusza Uberny oraz Zdzisława Maliszewskiego, który odebrał nagrodę Orła Stolarki Polskiej przyznaną w czasie Kongresu Stolarki Polskiej 2022.

Bardzo emocjonalne spotkanie wigilijne poprzedziły obrady Rady Związku POiD, w czasie których podsumowano wydarzenia oraz działania podejmowane przez Związek w 2022 roku. Po obradach Rady odbyła się dyskusja na temat obecnej sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego z udziałem Marka Wielgo.

Rok pełen wyzwań

Mijający rok upływa pod znakiem największego konfliktu zbrojnego w powojennej Europie, który pogłębił pesymizm wywołany wcześniejsza pandemią. To czas w którym działania Związku POiD musiały zostać dostosowane do tej trudnej sytuacji, z naciskiem na zwiększenie aktywności w obszarach wybiegających poza branżę stolarki. Te zmiany są widoczne we wszystkich projektach realizowanych w mijającym roku.

Początek roku 2022 zapowiadał się pod znakiem niepewności. Jeszcze mocno odczuwalne skutki pandemii na początku roku, ograniczały możliwości organizatorów tak ważnych w naszej branży wydarzeń targowych. Z przyczyn bezpieczeństwa nie zdecydowano się na organizację Monteriady, która należy do jednego z najważniejszych eventów, towarzyszących Budmie. Tego roku Związek POiD wyjątkowo uczestniczył w targach ze stoiskiem informacyjnym, promującym kampanię Dobry Montaż.

Już w lutym, dramatyczne wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę, odbiły się z jeszcze większą siłą na światowej gospodarce. Mimo to od początku konfliktu na Ukrainie wiele firm i osób z branży stolarki budowlanej organizowało przeróżne akcje na rzecz Ukrainy. Aby usprawnić cały ten proces, Związek POiD nawiązał współpracę z ukraińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Rynku Okien i Fasad. W wyniku inicjatywy powstała platforma, dzięki której każdy może mieć bezpośredni kontakt z wolontariuszami, którzy docierają w obszary najbardziej dotknięte wojną i znają najlepiej aktualne potrzeby. Inicjatywę wspiera serwis oknonet.pl.

Nowe władze Związku POiD

Kulminacyjnym wydarzeniem roku branży stolarki od lat jest Kongres Stolarki Polskiej. W tym roku zbiegł się on z Walnym Zgromadzeniem Rady Członków Związku POiD, wyborami nowej Rady oraz Zarządu Związku. Wydarzenia te poprzedziła kontrola komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła  działalność organizacji. Nową Radę Związku reprezentują przedstawiciele firm AIB, Deceuninck Poland, Fakro, G-U Polska, Hormann Polska, Karo Okna Drewniane, Kowalczyk Fabryka Okien, Krispol, Klimas Wkręt-met, MonterGo, Oknoplast, Porta KMI Poland, Proventuss Polska, Saint-Gobain/Glassolutions, Schuco International Polska, Selena, Somfy, Wiśniowski, Yawal. Do Zarządu obok przedstawicieli firm AIB, Fakro, Oknoplast, Porta, Proventuss i Wiśniowski dołączył przedstawiciel firmy Krispol. Kolejną kadencję funkcji prezesa Związku objął Janusz Komurkiewicz.

Kierunki rozwoju branży na Kongresie Stolarki Polskiej

Kongres Stolarki Polskiej, który odbył się pod hasłem szans dla branży stolarki otworowej w kontekście celów zrównoważonego rozwoju zaproponowanych przez ONZ, dostarczył ogromnej dawki merytorycznej wiedzy uznanych ekspertów był okazją do konstruktywnej dyskusji w czasie kolejnych paneli na tematy ekonomii, ekologii i marketingu. Nie zabrakło wątku poparcia dla Ukrainy.

Zarówno sam Kongres jak i Walne Zgromadzenie Rady Członków POiD dostarczyły odpowiedzi na wiele pytań związanych z działalnością przedsiębiorstw, z których rodzą się konkretne wnioski. Rysuje się z nich potrzeba jeszcze większej konsolidacji i współpracy międzybranżowej, w celu wypracowywania rozwiązań ułatwiających polskim przedsiębiorstwom funkcjonowanie w warunkach kryzysu. Cała branża zgodnie wymienia szanse i wyzwania, które pozwolą polskim przedsiębiorstwom rozwijać rolę lidera na rynkach międzynarodowych. Należą do nich m.in.: termomodernizacja, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, czy recycling surowców.

Działania na rzecz termomodernizacji

Termomodernizacja to ogromna przestrzeń do wykorzystania w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz wprowadzonej w życie w lutym 2022 Długoterminowej Strategii Renowacji w Polsce. Związek POiD od początku działania programu Czyste Powietrze aktywnie działa na rzecz promocji wymiany stolarki otworowej, jako kluczowego etapu termomodernizacji, w ramach kampanii Dobry Montaż. Nowa edycja kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ” została dostosowana do obecnej sytuacji. W tym roku hasło przewodnie akcji brzmi „Zadbaj o ciepły dom”. To nie tylko akcja promocyjna, ale także szereg szkoleń z przedstawicielami NFŚiGW. Związek na tym nie poprzestaje. W październiku Związek POiD wraz z innymi organizacjami branżowymi, wystosowało postulaty kierowane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Związek Polskie Okna i Drzwi zwraca szczególną uwagę na wprowadzenie zmian w programie „Czyste Powietrze”. Program wymaga modyfikacji nie tylko pod kątem zmiany wysokości progów, skali dofinansowania, waloryzacji kosztów przeprowadzenia termomodernizacji, zwiększenia zasobów ludzkich – ekspertów powołanych do pomocy i nadzoru w czasie składania wniosków, przyspieszenia rozpatrywania wniosków oraz zintensyfikowanie działań edukacyjno-informacyjnych, ale również rozszerzenia programu na budownictwo wielomieszkaniowe. Możliwość skorzystania z dopłat w ramach programu „Czyste Powietrze” w sektorze budownictwa mieszkaniowego, jest szansą na przyspieszenie procesu dekarbonizacji i ograniczenie zużycia energii końcowej, a ostatecznie realizacji celów zrównoważonego rozwoju – komentuje Paweł Wróblewski.

Ponadbranżowa kooperacja – rok koalicji

W obecnej sytuacji współpraca na wielu płaszczyznach stała się motywem przewodnim działalności POiD. Organizacja angażuje się w inicjatywy, których celem jest stworzenie rozwiązań, które nie pozwolą zahamować rozwoju polskich przedsiębiorstw. Już w zeszłym roku Związek dołączył do koalicji na rzecz poprawy sytuacji w sektorze drzewnym, który boryka się nie tylko z rosnącymi cenami surowca drewnianego, ale również z wciąż nieuregulowaną polityką sprzedaży drewna poza granice kraju. Głównym postulatem branży niezmiennie jest ograniczenie eksportu drewna okrągłego. Koalicja prowadzi akcję komunikacyjną na temat aktualnej sytuacji w branży drzewnej, a jednocześnie pracuje nad kolejnymi, realnymi rozwiązaniami.

Związek angażuje się również w działania na rzecz poprawy sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Wraz z przedstawicielami stowarzyszeń branżowych wywodzących się z gałęzi gospodarki, które zaangażowane są w procesy budowlane, finansowanie oraz urządzanie mieszkań rynku pierwotnego, wystosowały wspólne stanowisko w sprawie uniknięcia skutków kryzysu na polskim rynku nieruchomości. Zawiązanie koalicji to reakcja na zagrożenie 100 tyś miejsc pracy na polskim rynku nieruchomości. –To wręcz katastrofalna sytuacja nie tylko ze względu na zapotrzebowanie na mieszkania, ale również na sytuacje firm zajmujących się pośrednictwem kredytowym, producentach stali, betonu, podłóg, drzwi, okien, dachów, ceramiki budowlanej, mebli czy producentach sprzętu AGD. Według wspólnego stanowiska, nasze Państwo ma możliwość wdrożenia sprawdzonych rozwiązań, które zmniejszą spadki inwestycji mieszkaniowych – mówi dyrektor POiD.

Działania na rzecz zwiększenia zasobów na rynku pracy

Mając na uwadze tendencję deficytową na rynku pracy, Związek POiD już w 2017 r. podjął prace związane z podnoszeniem statutu zawodów związanych z branżą stolarki otworowej, których celem jest zwiększenie atrakcyjności tych profesji. W efekcie do oferty szkolnictwa branżowego pierwszego stopnia została wdrożona specjalizacja „monter stolarki”, a w 2021 r. do oferty szkolnictwa branżowego pierwszego stopnia specjalizacja „technik stolarki otworowej i automatyki”.  Związek POiD deklaruje kontynuację działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej w ramach edukacji przyszłych pracowników sektora stolarki budowlanej, aktywizacje młodzieży w ramach grup tematycznych realizowanych w projekcie Dobry Montaż, a także uzupełnianie podstawy programowej obu specjalizacji w miarę potrzeb związanych z rozwojem technologicznym. Ponad to Związek POiD nieprzerwanie realizuje swoja misję szkoleniową. Dział szkoleniowy prowadzi systematyczne techniczne szkolenia dla firm członkowskich. Szkolenia w zależności od charakteru i programu organizowane są w systemach 1-dno lub 2-dniowych.

Promocja i wsparcie Firm Członkowskich POiD

Nieodłącznym zadaniem POiD jest wspieranie i promowanie firm członkowskich. Związek POiD rozwija sieć kanałów komunikacji. Głównym kanałem jest strona internetowa. Każdego miesiąca publikowanych jest tu kilkadziesiąt informacji dotyczących działalności firm członkowskich. Komunikacja znajduje odzwierciedlenie w kanałach Socialmedia, a także w serwisach należących do POiD takich jak dobrymontaz.com, monterstolarki.pl, strona poświęcona Kongresowi Stolarki oraz kwartalnik Monter Stolarki. Związek prowadzi również regularną dystrybucję newslettera.

Oprócz informacji firm członkowskich Związek POiD przy współpracy z niezależnymi instytucjami tworzy i publikuje najważniejsze informacje rynkowe. Dzięki niezależnym i kompetentnym opiniom eksperci POiD są cytowani w największych mediach informacyjnych, co wpływa na budowanie mocnego wizerunku całej branży.

Jedną z najważniejszych inicjatyw promujących firmy członkowskie jest MONTERIADA, która po rocznej przerwie znów wzbogaci targi BUDMA 2023. Uczestnicy targów przyzwyczajeni są do ciągłej ewolucji MONTERIADY. Podobnie ma być tego w czasie najbliższej edycji.

W ramach wsparcia działalności członków Związek co roku udostępnia swoim członkom raporty i informacje branżowe. We współpracy z ASM Research Solution Strategy, co roku realizowany jest projekt badawczy na temat aktualnej sytuacji rynkowej. Raport, który jest dostępny dla wszystkich członków POiD, jest najpełniejszym opracowaniem w Polsce, powstałym na podstawie badań zrealizowanych wśród producentów, klientów indywidualnych oraz statystyk publicznych, w tym pochodzących z danych Komisji Europejskiej i urzędów statystycznych państw Wspólnoty.

Wyzwania branży

W celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów wdrażania celów zrównoważonego rozwoju potrzebne jest działanie na szczeblu ustawodawstwa, by wspierać, koordynować i uzupełniać działania na rzecz promocji termomodernizacji oraz recyclingu materiałów budowlanych, oraz zrównoważonego gospodarowania odpadów. To właśnie w tym aspekcie Związek POiD podejmował kroki mające na celu uregulowanie zapisów ustawy o odpadach drzewnych. Co roku tony poprodukcyjnych odpadów drzewnych, z nieznaczną obecnością nieszkodliwych substancji, zostają poddane utylizacji w spalarniach, bez wykorzystania ich potencjału energetycznego. Jest to efekt niejasnych kryteriów oceny, które uniemożliwiają uznanie odpadu (m.in. z produkcji drzewnej) za produkt uboczny i wykorzystaniu go do innych celów, np. jako źródło energii. Związek POiD apeluje o zmianę dotychczasowych zapisów Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Konieczne jest podjęcie prac przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nad wprowadzeniem przedmiotowych przepisów wykonawczych, które stworzą rozwiązanie znacznie bardziej ekologiczne i ekonomicznie uzasadnione, a przede wszystkim takie, które nie będzie obciążać dodatkowo działalności gospodarczej przedsiębiorców – mówi nasz rozmówca. Kontynuowane powinny być prace, mające na celu włączenie perspektyw termomodernizacji i recyclingu do krajowych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. W działaniach tych konieczna jest ścisła współpraca z innymi instytucjami oraz innymi interesariuszami w celu wykorzystania pełnego potencjału sektora stolarki otworowej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Istnieje znaczny potencjał, jeśli chodzi o zwiększenie efektywności i skuteczności programów i środków na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ich lepszą spójność. Jako organizacja jednego z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki jesteśmy gotowi i otwarci na dialog, wymianę doświadczeń oraz współpracę – podsumowuje Paweł Wróblewski.

 

Źródło: POID