Dziękujemy! Do zobaczenia w 2025! 🔥📣🔥📣📣📣📣  

Organizator:

Związek Pracodawców Polskie Szkło patronem branżowym targów WINDOOR-TECH!

Podziel się

Reprezentowanie i ochrona praw firm branży szklarskiej oraz działanie na rzecz zachowania pozycji konkurencyjnej polskiego hutnictwa szkła - to jedne z ważniejszych celów jakie wytycza sobie Związek Pracodawców "Polskie Szkło". ZPPS dołączył do grona patronów merytorycznych targów WINDOOR-TECH 2023.

Związek Pracodawców „Polskie Szkło” rozpoczął działalność w 2003 roku. W ostatnich latach przed jego założeniem oprócz Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych zrzeszającego huty szkła opakowaniowego nie istniała żadna organizacja reprezentująca branżę szklarską. Stowarzyszenie Producentów Szkła w Krakowie kilkukrotnie usiłowało zawiązać Branżową Izbę Gospodarczą Szkła, ale ze względów proceduralnych (akces co najmniej 100 członków), próby te nie powiodły się. Na szczęście przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego zgromadzeni na jednym z ostatnich Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia Producentów Szkła opowiedzieli się za powołaniem związku pracodawców.

Przedstawiciele kilkunastu firm szklarskich spotkali się 26 marca 2003 roku w celu powołania Związku Pracodawców "Polskie Szkło". Zgodnie z postanowieniami grupy, 21 maja 2003 roku odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Związku Pracodawców "Polskie Szkło".

Natomiast  1 lipca 2004 roku, uchwałą Prezydium Związku, Związek Pracodawców "POLSKIE SZKŁO" przystąpił do międzynarodowej organizacji Comite Permanent des Industries du Verre Europeennes (CPIV) - ogólnoeuropejskiej federacji narodowych organizacji branży szklarskiej.

Głównym celem jaki stawia sobie Związek Pracodawców "Polskie Szkło" jest reprezentowanie i ochrona praw zrzeszonych w nim firm branży szklarskiej.

Jego najważniejsze zadania to:

  • działanie na rzecz zachowania pozycji konkurencyjnej polskiego hutnictwa szkła,
  • podejmowanie działań na rzecz integracji i promocji branży,
  • współpraca z działającymi w hutach szkła związkami zawodowymi - prowadzenie dialogu społecznego,
  • przygotowywanie i prezentowanie opinii branży,
  • propagowanie nowoczesnych rozwiązań w ochronie środowiska, pomaganie hutom w zakresie problematyki środowiskowej,
  • opiniowanie aktów prawnych i wnioskowanie o zmiany legislacyjne.

Więcej o Związku Pracodawców Polskie Szkło: http://www.polish-glass.pl/

 

Sytuacja na rynku szkła i pokrewnych sektorów z branży budownictwa a także sugestie wystawców i partnerów branżowych skłoniły Zarząd Grupy MTP do podjęcia decyzji o przeniesieniu ekspozycji targów Glass do flagowej oferty targów WinDoor-tech, które potrwają od 31 stycznia do 3 lutego 2023 r.  Połączenie tematyki targów Glass, WinDoor-tech i Budmy sprawi, że będzie to największa światowa wystawa polskiej branży stolarki otworowej oraz jej potencjału, łącząca nowoczesny rynek szklarski z technologiami przyszłości wykorzystywanymi m.in. przy produkcji okien i drzwi.